I bygglovet anges om det krävs lägeskontroll för ditt bygge. Vid en lägeskontroll kontrolleras gjutformen innan gjutning för att se om byggnadens mått och läge i plan och höjd stämmer överens med beviljat bygglov.

Intyg om utförd lägeskontroll utfärdas och skickas till kommunens bygglovsenhet. Detta är en del av dokumentationen som krävs för ett slutbevis av byggnationen.