Om du är osäker på var din fastighetsgräns går kan du beställa en gränsutvisning. Det innebär att gränsens läge markeras med träkäpp eller annan enklare markering enligt stadens baskarta. Gränsutvisning är inte en juridiskt gällande åtgärd. För permanent gränsmarkering krävs en lantmäteriförrättning.