Integritetspolicy för Värmdö Mätteknik AB

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Syftet med denna integritetspolicy är att du som intressent till Värmdö mätteknik AB på ett samlat ställe ska kunna ta del av dina rättigheter samt hur vi i övrigt hanterar dina personuppgifter.

Ansvarig för dina personuppgifter är:

Organisation: Värmdö Mätteknik AB
Org nr: 556852-8763
Adress: Klippvägen 14, 139 41 Värmdö
E-post: info@vmtab.se
Telefon: 070-781 67 00
Kontakt personuppgiftsfrågor: Cecilia Bram

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information om dig eller som på något vis kan knytas till dig såsom
ditt namn, personnummer, e-postadress, IP-nummer och foto av dig.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in personuppgifter om dig/företaget i följande situationer:

Om du är privat kund, företagskund, samarbetspartner eller representant för annan verksamhet i kontakt med oss:
Namn, adress, e-mailadress, företagsuppgifter och telefonnummer. Vi kan komma att hantera andra uppgifter som lämnas frivilligt.

Ändamål och laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Nedan kan du se för vilka ändamål samt vilken laglig grund vi har för behandlingen av dina personuppgifter.

Privat- eller företagsKund:
Vi behöver kunna fakturera tjänster och material samt kunna skicka information och kommunicera gällande aktuellt uppdrag.
Vi hanterar kommunikation med kunder och samarbetspartner via e-post och telefon.

Om du är en representant för annan verksamhet i kontakt med oss:
Vi behöver kunna hantera kommunikation av allmän karaktär och fullfölja våra gemensamma åtaganden.
Vi behöver kunna hantera fakturering.

Var vi lagrar din information

Vi lagrar informationen på servrar som uppfyller krav för säkerheten.

Med vem vi delar dina personuppgifter

Privat- eller företagskund:
Vi kan behöva dela dina uppgifter till samarbetspartner eller underleverantör.

Om du är en representant för annan verksamhet i kontakt med oss:
Vi delar dina uppgifter med vår server- och e-postleverantör.

Personuppgifter kan även komma att delas för att följa legala eller regulatoriska krav, domstolsbeslut om det är nödvändigt för att uppfylla gällande bestämmelser.

Dina rättigheter

  • Få reda på vad som finns registrerat om dig.
  • Bli glömd och få dina uppgifter borttagna.
  • Ändra dina uppgifter vid felaktig registrering.
  • Rätt att göra invändningar.

Om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att skicka en förfrågan till den som är kontakt för personuppgifter (cecilia@vmtab.se).

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst. Informationen lagras och skickas med krypterad teknik. Alla datorer skyddas med personliga lösenord, antivirusprogram och brandvägg. Mjukvaran uppdateras regelbundet. Trådlösa nätverk skyddas med kryptering. Endast behörig personal (anställda på Värmdö Mättekink AB, IT-support samt ekomonikonsult) har tillgång till personuppgifterna. Det kan finnas krav enligt lag som gör att vi behöver spara personuppgifterna längre än uttryckta ändamål.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlats in för i enlighet med denna integritetspolicy.

Uppdateringar av denna integritetspolicy

Uppdateringar görs vid behov. Senaste upplagan finns alltid tillgänglig på www.vmtab.se